Stříbro jako investice

7 etap vývoje každého impéria
Květen 17, 2017
Stříbro jako investice
Květen 27, 2017

Stříbro jako investice

Historická zkušenost se zlatem a stříbrem jako platidlem, je důležitou součástí investorské poptávky po těchto kovech.

Až 85 % vytěženého stříbra je určeno na průmyslové zpracování. Výjimečné fyzikální vlastnosti udělaly ze stříbra strategický kov, který je jen těžko nahraditelný jinými kovy.

Pro investiční účely je dnes dostupné asi jen 300 až 550 milionů uncí stříbra, což je asi 5krát méně než u zlata. Je to dáno dlouhodobě vyšší poptávkou než nabídkou, která byla pokrývána ze státních zásob. V 60. letech měla vláda USA zásoby kolem 200 000 tun (něco přes 6 miliard uncí) stříbra. Dnes nemá žádné! Odhaduje se, že vytěžené nadzemní zásoby by v případě zastavení těžby stačily jen na 4 měsíce provozu.

Přestože investiční poptávka neustále roste, málokdo ví, že stříbro je jedno z nejvíce podhodnocených aktiv současnosti. V roce 2004 činila investiční poptávka 6 %, v roce 2010 asi 14 % a téměř 30 % za rok 2014. Trh fyzického stříbra je velmi malý. Při dnešních extrémně nízkých cenách by stačilo méně než 20 miliard dolarů ke skoupení celoroční produkce dolů.

Málokdo také tuší, že více než 80 % produkce stříbra je vedlejším produktem těžby jiných kovů, hlavně mědi, niklu a zlata.Tato skutečnost dělá ze stříbra unikátní komoditu, jejíž cena by měla růst v jakémkoliv ekonomickém prostředí. V období ekonomické prosperity poptávka po stříbře roste, jelikož roste poptávka po spotřebním zboží, ve kterém se téměř všude využívá.

V období ekonomické recese sice poptávka po stříbře klesá, ale to je dáno sníženým zájmem o spotřební zboží. Doly se uzavírají a tím značně klesá i těžba stříbra. Ve výsledku by měla cena v tomto případě růst.

Myslíte si, že cena strategicky významného kovu, jako je stříbro, by měla klesat? Navíc když dnes se jeho cena pohybuje pod celkovými náklady na jeho těžbu? A jak je na tom zlato?

Zlato

Zlato i stříbro funguje jako ultimátní uchovatel hodnoty, a to díky absenci rizika úpadku protistrany (když jej vlastníte fyzicky), které je společné všem ostatním finančním investicím. Většina důvodů, proč investovat do drahých kovů, je společná i pro další kovy. Existují však aspekty, které jsou pro každý kov specifické.

Zlato je právem považováno investory za „bezpečný přístav“ právě díky absenci rizika protistrany. 
Oficiálně se odhaduje, že se již celkově vytěžilo kolem 175 000 tun zlata.

Zlato má dvě základní využití: uchovatel hodnoty a rezervní měna neměnná po tisíciletí. Dále se používá zejména k výrobě šperků. Zlata je velmi málo. Odhaduje se, že na trhu je dostupných 75 000 tun zlata, což je asi 2,5 miliardy trojských uncí (1 trojská unce (OZ) ~ 31,1g). Zkuste si vzpomenout, kolik lidí žije dnes na zemi. Pak zjistíte, že ne každý může mít svou unci zlata. Máte i vy již svou unci?

Jen asi 15 % z roční těžby zlata se používá v průmyslu. Aktuálně se těží asi 2750 tun zlata ročně a dalších přibližně 1300 tun se získává recyklací. Poptávka po zlatě se v posledních letech neustále zvyšuje, hlavně díky poptávce z Číny a Indie.

Zlato je po celé Evropě osvobozeno od DPH a v ČR po roce držení i od daně z výnosu. Také má nižší spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) než stříbro. Dále koncentruje více bohatství v malém objemu, a proto se lépe skladuje. 

Zlato nebo stříbro?

Nejlépe oboje. Zlato vidíme spíše jako pojištění proti pádu finančního systému a inflaci. Lépe se cestuje s několika desítkami zlatých 100 gramových nebo uncových slitků a mincí, než s desítkami pětikilových stříbrných cihel.

Naopak stříbro vnímáme jako investici, protože věříme, že má daleko větší potenciál růstu. Avšak oba kovy se dnes prodávají pod celkovými náklady na těžbu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *