Jiří Boček

Květen 31, 2017

Rostoucí ceny vs. znehodnocení peněz

Dnes si budeme povídat o fenoménu, který je s tvorbou peněz z ničeho nerozlučně spjat a tím je inflace. Inflace je po státu asi tím největším nepřítelem […]
Květen 27, 2017

Stříbro jako investice

Využijte extrémně nízkých cen drahých kovů pod celkovými náklady na těžbu! Aktuální cena zlata se pohybuje 20 až 25 % pod celkovými náklady na těžbu, u stříbra […]
Květen 22, 2017

Stříbro jako investice

Historická zkušenost se zlatem a stříbrem jako platidlem, je důležitou součástí investorské poptávky po těchto kovech. Až 85 % vytěženého stříbra je určeno na průmyslové zpracování. Výjimečné fyzikální […]
Květen 17, 2017

7 etap vývoje každého impéria

Každé impérium prochází 7 etapami vývoje. Jedná se o dlouhodobý cyklus, který se podobá společenskému kyvadlu. To se pohybuje od kvalitních peněz k měně založené na množství […]